Top 10 One Day Picnic Spot Near Pune 

1. Lonavala

2. Kamshet

3. Sinhagad Fort

4. Torna Fort

5. Rajgad Fort

6. Mulshi Dam

7. Panshet Dam

8. Malshej Ghat

9. Satara

10. Matheran