Top 10 One Day Picnic Spot Near Mulshi

1. Mulshi Lake

2. Hadshi Temple

4. Chinmay Ashram

5. Mulshi Dam

6. Tamhini Ghat

6. Pawna Lake

7. Lonavala

8. Khandala

9. Matheran

10. Alibaug Beach